Novinky

Průkaz energetické náročnosti budovy - nabídka pro realitní kanceláře a prodej nebo pronájem budovy

05.06.2013 12:45
Nabízíme exkluzivní nabídku realitním kancelářím - zpracování průkazu energetické náročnosti pro prodej nebo pronájem budov. V souvislosti se schválenou změnou zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, nabízíme realitním kancelářím kvalitní, rychlé a levné vypracovávání průkazů energetické náročnosti budovy. Slevová akce na průkazy ENB Nabízíme vám množstevní slevy, rychlé a přesné jednání. Jsme specializovaná firma v energetice s působností po celé České republice, máme...

Co je to technologie SIP ?

02.06.2010 11:08
Technologie SIP, structural insulated panels, je jedinečný způsob konstrukce staveb založený na sendvičovém panelu, který vyvinuli ve čtyřicátých letech minulého století v USA. Panel SIP je univerzálně použitelný pro základové desky, obvodové i vnitřní nosné stěny a pro střešní pláště. Má vynikající pevnostní a tepelně technické vlastnosti. Díky tomu, že neobsahuje žádné dřevěné prvky se dá libovolně dělit rovnými i šikmými řezy a tím se univerzálnost jeho použití dále zvyšuje. Technologie je...

Jde postavit z EUROPANELU nízkoenergetický, nebo pasivní dům a co to vlastně je?

02.06.2010 11:07
„Nízkoenergetický dům“ je stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok, tedy až pětinásobně nižší než běžné stavby. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavby. Dům musí být navržen v souladu s doporučením ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov". Na „Pasivní dům“ jsou kladeny ještě přísnější požadavky, ale výsledkem je stavba s minimálními náklady na provoz, především na spotřebu energie. Spotřeba tepla na vytápění musí být nižší než 15 kWh na m² obytné...

Jsou domy z EUROPANELU difůzně otevřené, dýchají ?

02.06.2010 11:06
Problematika „dýchání“ domu je maličko složitější. Jde o dva pojmy. O infiltraci, neřízené větrání netěsnostmi v obálce budovy. Druhým pojmem je difúze vodní páry, tedy proces pohybu molekul z místa z vyšší koncentrací na místo s nižší koncentrací. Infiltrace je u moderního domu nežádoucí. Průvzdušná obálka budovy by měla za následek odvětrání ohřátého vzduchu z interiéru a tím by rostla spotřeba energie na vytápění. Infiltrací by docházelo i k transportu vodní páry obsažené ve vzduchu do...