Jde postavit z EUROPANELU nízkoenergetický, nebo pasivní dům a co to vlastně je?

02.06.2010 11:07

„Nízkoenergetický dům“ je stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok, tedy až pětinásobně nižší než běžné stavby. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavby. Dům musí být navržen v souladu s doporučením ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov".

Na „Pasivní dům“ jsou kladeny ještě přísnější požadavky, ale výsledkem je stavba s minimálními náklady na provoz, především na spotřebu energie. Spotřeba tepla na vytápění musí být nižší než 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok. Spotřeba všech energií bez rozdílu účelu musí být nižší než 120 kWh na m² obytné plochy stavby za rok. Dům musí mít neprůvzdušnou obálku, tedy při rozdílu tlaku vzduchu mezi exteriérem a interiérem 50 Pa může dojít k výměně vzduchu v objemu 60 % z objemu budovy za hodinu. K dosažení „pasivity domu“ musí být dům tvarově optimalizován a musí být správně osazen na pozemek vzhledem ke světovým stranám. Pasivní domy využívají různá zařízení pro získávání energie na vytápění a na ohřev užitkové vody, jako jsou sluneční kolektory, tepelná čerpadla, apod. Velmi důležitým zařízením pro pasivní dům je ventilační systém, který zajišťuje výměnu vydýchaného vzduchu za čerstvý při minimálních energetických ztrátách, tedy se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu s tzv. rekuperací.

 

Ze stavebního systému Europanel se běžně staví nízkoenergetické i pasivní domy.