Zaměření a zakreslení

 

  • kompletní laserové zaměření stavu stavebních objektů a zaznamenané hodnoty znázorní ve stávající výkresové dokumentaci nebo vytvoří dokumentaci zcela novou. Zakreslení zaměřeného skutečného stavu objektů je provedeno v programu AutoCAD. Výkresy je ale možno zpracovat v libovolném vektorovém formátu. Výkresy bývají také vytištěny ve zvoleném počtu paré a předány i na hmotných nosičích dat v předem dohodnutých formátech.