Co je to technologie SIP ?

02.06.2010 11:08

Technologie SIP, structural insulated panels, je jedinečný způsob konstrukce staveb založený na sendvičovém panelu, který vyvinuli ve čtyřicátých letech minulého století v USA. Panel SIP je univerzálně použitelný pro základové desky, obvodové i vnitřní nosné stěny a pro střešní pláště. Má vynikající pevnostní a tepelně technické vlastnosti. Díky tomu, že neobsahuje žádné dřevěné prvky se dá libovolně dělit rovnými i šikmými řezy a tím se univerzálnost jeho použití dále zvyšuje. Technologie je celosvětově používaná pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy i podnikatelské objekty. EUROPANEL je právě technologií SIP.